Th? ba, 01/12/2020 - 17:05

Khánh Hòa:

H?n 1.000 khách ph?i trung chuy?n b?ng ? t? vì ???ng s?t tê li?t

Dan trí

Chi?u 1/12, Chi nhánh v?n t?i ???ng s?t Nha Trang cho bi?t, do m?a l?n kéo dài trong ít ngày qua khi?n tuy?n ???ng s?t thu?c gian khu Nha Trang - Cay C?y (Khánh Hòa) b? ng?p sau, ???ng s?t b? tê li?t.

 H?n 1.000 khách ph?i trung chuy?n b?ng ? t? vì ???ng s?t tê li?t - 1

H?n 1.000 khách ph?i trung chuy?n b?ng ? t? vì ???ng s?t ?o?n qua Khánh Hòa b? n??c b?a vay, kh?ng th? l?u th?ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, r?ng sáng nay 1/12, n??c ng?p sau trên các ?o?n thu?c 2 gian khu L??ng S?n - Nha Trang và Nha Trang - Cay C?y khi?n khu v?c này hi?n b? phong t?a, ???ng s?t B?c - Nam t?m th?i gián ?o?n. ??n sáng nay, ?o?n L??ng S?n - Nha Trang ?? ???c th?ng.

Tuy nhiên ?o?n Nha Trang - Cay C?y n??c v?n ?ang ng?p sau, khi?n tàu h?a kh?ng th? ti?p t?c hành trình.

Trao ??i v?i PV Dan trí chi?u 1/12, ?ng Lê H?ng S?n - Phó Giám ??c Chi nhánh v?n t?i ???ng s?t Nha Trang cho bi?t, t? sáng nay ??n 14h cùng ngày, ngành ???ng s?t ?? dùng xe khách ?? trung chuy?n hành khách trên các tàu h?a m?c k?t do m?a l? ?? ti?p t?c hành trình.

C? th?, ??n nay xe khách ?? trung chuy?n g?n 300 hành khách tàu SE3 và SE21; 110 khách SE1 và 185 khách SE7 t? ga Nha Trang vào ga Cay C?y ?? ti?p t?c hành trình vào Nam.?

 H?n 1.000 khách ph?i trung chuy?n b?ng ? t? vì ???ng s?t tê li?t - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrung chuy?n hành khách t?i ga Nha Trang do ???ng s?t tê li?t vì m?a l?, chi?u 1/12

??i v?i chi?u ng??c l?i, hi?n xe khách ?? trung chuy?n h?n 300 khách tàu SE4, 200 khách tàu SE2, 130 khách SE8 t? ga Cay C?y ??n ga Nha Trang ?? ti?p t?c hành trình ra B?c. T?ng s? hành khách trung chuy?n 2 chi?u ??n 14h cùng ngày là h?n 1.200 khách.

"Hi?n nay c?ng tác trung chuy?n hành khách v?n ?ang ti?p t?c, ???ng s?t ch?a th?ng. ?o?n Nha Trang - Cay C?y n??c ng?p qua ???ng ray có ?o?n h?n 60 phan, bay gi? còn 28 phan nên các tàu h?a b? m?c k?t", ?ng Lê H?ng S?n cho hay.

Tr??c tình hình ng?p l?t k? trên, ngành ???ng s?t ?ang cho ki?m tra ?? kh?c ph?c s? c?, b?o ??m an toàn giao th?ng cho các chuy?n tàu l?u th?ng qua khu v?c này.

Vi?t H?o