Th? ba, 01/12/2020 - 16:55

45 du khách TPHCM m?c k?t khi ?i "ph??t" ?? xu?ng núi an toàn

Dan trí

Chi?u 1/12, ?ng Nguy?n Ng?c Danh, Chánh V?n phòng UBND huy?n Khánh S?n cho bi?t, ?oàn c?u h? v?a v??t ???ng r?ng, ??a thành c?ng ?oàn du khách TPHCM m?c k?t trên núi xu?ng x? Thành S?n an toàn.

45 du khách TPHCM m?c k?t khi ?i ph??t ?? xu?ng núi an toàn - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHình ?nh ?oàn du khách TPHCM leo núi m?c k?t ? Khánh Hòa ???c ??a xu?ng núi an toàn - (?nh: Ng?c Danh)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ng Danh, ?oàn xu?ng núi có t?ng c?ng 57 ng??i, trong ?ó có 45 hành khách và 12 ng??i dan ??a ph??ng d?n ???ng. Sau khi ?oàn v? ??n trung tam x? Thành S?n, ng??i than các du khách ?? thuê xe ? t? ??i s?n ?? ?ón v? TPHCM.

"Ban ??u phát hi?n 2 ?oàn nh?ng lên ?ó l?i có thêm m?t ?oàn n?a b? m?c k?t. Sáng nay m?a ng?t, h? xu?ng núi và l?c l??ng ch?c n?ng c?ng v??t r?ng vào ?ón", ?ng Danh nói.

?ng M?u Thái C?, Bí th? Huy?n ?y Khánh S?n cho bi?t, ?oàn c?u h? bao g?m l?c l??ng b? ??i huy?n, dan quan t? v? x?… b?ng r?ng ?ón nhóm du khách xu?ng núi kho?ng 10h cùng ngày.

"H? d?ng lán tr?i ? l?i trên núi, tình hình s?c kh?e khi xu?ng núi ?n ??nh", ?ng C? cho hay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó ?oàn du khách m?c k?t khi ?i "ph??t" trong r?ng ? huy?n Khánh S?n t? sáng 28/11. H? có hành trình leo núi t? núi Tà Giang (x? Thành S?n, huy?n Khánh S?n) ?i qua khu v?c ?èo Khánh Lê (huy?n Khánh V?nh, Khánh Hòa).?Do m?a l?n h?m 30/11, nhóm b? m?c k?t t?i khu v?c tr?i bò thu?c th?n 4 - Tà Giang, x? Thành S?n, huy?n Khánh S?n.

Ngay sau khi nh?n ???c tin báo, UBND huy?n Khánh S?n ?? t? ch?c l?c l??ng lên khu v?c trên ?? tìm ki?m c?u h?.

H?i ??ng