Th? t?, 02/12/2020 - 16:22

TPHCM

Gia h?n t?m gi? giám ??c ng??i Hàn Qu?c gi?t b?n, phan xác b? trong vali

Dan trí

C?ng an TPHCM v?a gia h?n t?m gi? ??i v?i Jeong In Cheol ?? ?i?u tra v? hành vi gi?t ng??i và c??p tài s?n.

Ngày 2/12, C? quan C?nh sát ?i?u tra C?ng an TPHCM cho bi?t ?? ra quy?t ??nh gia h?n t?m gi? hình s? l?n 1 ??i v?i Jeong In Cheol (sinh n?m 1985, qu?c t?ch Hàn Qu?c) ?? làm r? v? án gi?t ng??i, c??p tài s?n x?y ra t?i c?n nhà 4 t?ng ? ???ng s? 3, khu dan c? Him Lam, ph??ng Tan H?ng, qu?n 7.

Tr??c ?ó vào ngày 29/11, C?ng an TPHCM ?? gi? Jeong In Cheol trong tr??ng h?p gi? ng??i kh?n c?p.

Do h?t th?i h?n nên c? quan c?ng an ra quy?t ??nh gia h?n t?m gi? l?n 1 ??i v?i Jeong In Cheol ?? ti?p t?c ?i?u tra, làm r? nhan than ??i t??ng, nh?ng tình ti?t quan tr?ng tr??c, trong và sau khi hung th? ra tay.

Gia h?n t?m gi? giám ??c ng??i Hàn Qu?c gi?t b?n, phan xác b? trong vali - 1
??i t??ng Jeong In Cheol t?i c? quan c?ng an lúc b? b?t

Nh? tin ?? ??a, t?i 27/11, sau khi nh?n ???c tin báo v? vi?c phát hi?n 1 vali màu h?ng cùng l??i c?a, kìm c?ng l?c có d?u v?t nghi máu t?i nhà v? sinh ? t?ng 1 c?a C?ng ty Creata Vi?t Nam trên ???ng s? 3 (khu dan c? Him Lam, ph??ng Tan H?ng, qu?n 7), c?ng an ?? nhanh chóng tri?n khai l?c l??ng ??n hi?n tr??ng ki?m tra và xác ??nh có v? án m?ng.

Ngoài vali màu h?ng và các d?ng c? nói trên, c?ng an còn phát hi?n thêm 3 túi nylon to màu ?en ? nhà v? sinh t?ng 3 c?a c?n nhà. Bên trong vali và các túi ?en có ch?a b? ph?n c? th? ng??i.

Qua ?i?u tra ban ??u, C?ng an TPHCM nhanh chóng xác ??nh n?n nhan là anh Han Tong Duk (sinh n?m 1987, qu?c t?ch Hàn Qu?c), còn ??i t??ng gay án là Cheol nên ra th?ng báo truy tìm.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n chi?u 28/11, c? quan c?ng an ?? phát hi?n, b?t gi? Cheol khi ??i t??ng ?ang l?n tr?n t?i m?t c?n h? ? chung c? Masteri Th?o ?i?n (qu?n 2) cùng v?i xe ? t? KIA màu ?en mà ??i t??ng s? d?ng khi b? tr?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLàm vi?c v?i c?ng an, Cheol khai tr??c ?ó Duk có hùn h?p s? ti?n 1,8 t? ??ng ?? c? hai ??u t? làm ?n và b? th?t b?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n ngày 14/11, Duk có m??n c?a Cheol s? ti?n 2,7 t? ??ng v?i l?i su?t 30%. N?n nhan h?a s? tr? Cheol trong vòng 2 ngày. Quá th?i h?n, Duk kh?ng tr? mà nói s? c?n tr? vào s? ti?n 1,8 t? ??ng ?? hùn h?p ??u t? tr??c ?ay.

B?c t?c, Cheol n?y sinh y ??nh b?t cóc Duk ?? ?òi ti?n và n?u b?n kh?ng tr? s? ra tay sát h?i.

Ngày 24/11, Cheol mua 1 c?a tay, kìm c?ng l?c, kéo và túi nylon t?i m?t siêu th? r?i ?em v? c?t gi?u t?i tr? s? c?ng ty trên ???ng s? 3 ? khu dan c? Him Lam, ph??ng Tan H?ng, qu?n 7.

Hai ngày sau, Cheol mua thêm 10 viên thu?c ng? tán nhuy?n thành b?t và 1 h?p g?ng tay cao su. ??ng th?i, Cheol g?i ?i?n h?n Duk ??n m?t quán cà phê ? qu?n 7 ?? bàn b?c vi?c tr? n?.

Gia h?n t?m gi? giám ??c ng??i Hàn Qu?c gi?t b?n, phan xác b? trong vali - 2
Ng?i nhà x?y ra v? án m?ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChi?u 26/11, Cheol ?i?u khi?n xe ? t? KIA màu ?en ch? anh Duk v? tr? s? c?ng ty. Th?y nhan viên ?? v? h?t, Cheol l?y thu?c ng? hòa vào bia và ??a cho Duk u?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau ?ó, l?i d?ng b?n ??ng h??ng mê man, Cheol l?y 2 vòng n? trang trên tay c?a n?n nhan.? S? b?n kêu la, Cheol l?y 9 chi?c g?ng tay cao su nhét vào mi?ng n?n nhan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhi phát hi?n anh Duk ?? t? vong, Cheol ??a n?n nhan xu?ng l?u 1 và dùng c?a phan xác thành nhi?u ph?n, cho vào bao nylon r?i ??a lên san th??ng gi?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n sáng 27/11, Cheol v?n làm vi?c bình th??ng và nh? nhan viên ?em 2 chi?c vòng c?a anh Duk mang ?i bán. Do nhan viên báo ch? bán ???c 80 tri?u ??ng trong khi giá tr? c?a 2 chi?c vòng này lên t?i 100.000USD nên Cheol kh?ng ??ng y và yêu c?u mang v? l?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChi?u cùng ngày, Cheol sai nhan viên mua vali và m?t s? bao nylon, b?ng keo v? ?? phi tang xác n?n nhan. Sau ?ó, Cheol th?a nh?n hành vi ph?m t?i c?a mình v?i m?t s? nhan viên r?i lái xe ? t? KIA màu ?en b? ?i cho ??n khi b? b?t.

C?ng an TPHCM v?n ?ang ?i?u tra, làm r? v? vi?c.

Hoàng Thu?n